Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Letní dětské tábory - Besip a Auto Klub Plzeň 2011

11. 9. 2011

Naše putování začalo  24.června na LDT ve Svojšíně - jednalo se o tábor Městské policie Plzeň kde se tradičně tohoto tábora zůčastňují děti ze sociálně slabých rodin. Děti se zúčastnili klasické dopravní překážkové dráhy,prověřili své znalosti v testech a znalostech silničního provozu a nově jsme zde také vyzkoušeli znalost dětí v práci s mapou. Tato disciplína je novinkou na dopravních soutěžích v letošním roce. Práci pana Vaška Ircinga,Hanky Ircingové,Vaška Brože i mojí maličkosti ocenili děti i vedoucí potleskem.

Dalším zastavením pak byl LDT oblastního spolku ČSČK Klatovy  v Orlovicích u Kdyně- dne 7.července 2011. Zde na nás čekalo 50 dětí ,které si vyzkoušely dopravní překážkovou dráhu ,následovala beseda s tématikou dopravní výchovy. Na závěr byly dětem předány drobné upomínkové předměty věnované krajským pracovištěm Besipu v Plzni.

V neděli 10.července  jsem přijeli do  tradičního tábora SDH Obora u Kaznějova - LDT Obořice . Pro zdejších 59 dětí jsme připravili cyklistický víceboj a tím byl orientační běh podle dopravních značek,beseda o dopravní výchově a práce s mapou. Poprvé jsme vyzkoušeli novinku a tou byl orientační běh v lese dvoučlených hlídek s poznáváním dopravních značek. Jako odměny pak byly předány diplomy a drobné dárky krajským pracovištěm Besip v Plzni

V pondělí 11.července pak následovala návštěva LDT PČR POLDÍK u Mladotic. Také zde se našich soutěží zúčastnilo 60 dětí. Dopravní překážková dráha,práce s mapou a beseda o dopravní výchově byla kladně hodnocena všemi přítomnými. Drobné dárky s dopravní tématikou pak předal vítězům krajský koordinátor Besipu pro Plzeňský kraj Vašek Ircing.

13.července 2011 pak jsme byli návštěvou na LDT Policie ČR Karlovy Vary na Bublavě. pro 48 dětí jsme připravili dopravní překážkovou dráhu a besedu s dopravní tématikou. Drobné dárky pak předal vítězům krajský koordinátor Besipu pro Karlovarský kraj pan Bc.Vašek Brož.

Jednou s posledních akcí pak byla naše účast na tradiční akci v Blovicích. Akci každoročně pořádá SDH Blovice spolu s námi a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje. Konkrétně s pracovištěm Záchrané služby ve Vlčtejně a místním oddělení Policie v Blovicích. Sponzorsky se akce také zúčastnila Raiffeisen stavební spořitelna -regionální ředitelství -skákacím hradem pro nejmenší. Na zdejší akci jsme dětem připravili  dopravní překážkovou dráhu a rodiče i děti si pak mohli vyzkoušet své znalosti v testech dopravní výchovy.

Dne 19.září  se uskutečnil Den s Integrovaným záchranným systémem v prostoru za Plazou - zde spolu se složkami IZS jsme měli svůj vlastní stánek .Děti si zde vyzkoušeli znalosti z pravidel silničního provozu a jízdu na dětské překážkové dopravní dráze. Účast předčila naše očekávání -zúčastnilo se na 3000 dětí ze ZŠ v Plzni.

Další akcí pak byl Den bez aut u Techmánie -opět s našim stánkem a s malou účastí dětí cca 100.

Den bez aut se v pravdě vydařil v Přešticích 21.září na náměstí. Náš stánek spolu s pracovištěm Policie návštívili žáci přeštických škol. Krásné slunečné počasí a bezmála 500 dětí.

 

V dalších letech se nebudeme zúčastňovat akcí na letních dětských táborech.

 

Krásný podzim všem příznivcům a kamarádům přeje váš AUTOKLUB PLZEŃ v AČR.