Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

                      

    POHLED do historie soutěže : 1984 - 2010

   "JÍZDA ZA VÁNOČNÍM STROMKEM"

(videa z akce- 25.ročník JZVS  jsou dole na konci této stránky   )

    Cílem soutěže je ověřit znalosti dětí získané  v dopravní výchově v běžném silničním provozu a především pobavit zúčastněné soutěžící v předvánočním období. Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 5 do  15 let max. však dvě v jednom soutěžním automobilu. Jednotlivé posádky jsou rozděleny do tří věkových kategorií.

     

    Tato dopravní soutěž bezprostředně navázala na obdobnou soutěž, kterou v měsíci červnu pořádal automotoklub Plzeň.střed pod názvem " TÁTO JEĎ OPATRNĚ". První ročník byl uspořádán automotoklubem Plzeň-Doubravka v roce 1984 a v průběhu let pak zůstala na území města Plzně jedinou soutěží tohoto druhu. Od roku 1996 po spojení obou autoklubů pořádá soutěž Autoklub Plzeň ve spolupráci s aktivem BESIP při Magistrátu města Plzně.

     

    První pořádané ročníky soutěže se těšily velkému zájmu. Ze sokolovny na Nové Hospodě bylo centrum soutěže postupně přemisťováno do různých částí našeho města a jeho okolí. Jmenujme např.Svornost v Doubravce,vojenský útvar Líně, kulturní dům na Bílé Hoře,KD v Šeříkové ulici,centrální stravovací středisko Gastro,Bacardi na Košutce,Loutkové divadlo Špalíček v Doubravce,Sokolovnu TJ Bolevec a v neposlední řadě hasičárnu v Plzni Doubravce, která byla centrem největšího počtu pořádaných ročníků.

      Největětší účast jak soutěžních posádek tak soutěžících dětí byla ve 4.ročníku v roce 1987, kdy se zúčastnilo 80 posádek a 118 dětí. Naopak nejnižší byla zaznamenána v roce 2000 - 25 posádek a 35 soutěžících dětí.

       Náplní soutěže je orientační jízda po trati s kontrolou dodržování pravidel silničního provozu tajnými kontrolami v délce cca 25 km, jízda zručnosti řidičů i dětí, plnění úkolů z dopravní tematiky, plnění zábavných prvků, kulturně poznávací činnost,pěší orientační minizávod, aj.  

    Největší odměnou pro pořadatele jsou rozzářené oči dětí v průběhu zábavného odpoledne spojeného s vyhlášením výsledků, kdy ze všech zmizí napětí a všichni, včetně rodičů, mají zájem se pobavit. Každá posádka si odveze vánoční stromek a ceny věnované pořadateli soutěže.

       V roce 2008 to byl již 25. jubilejní ročník této zábavné orientační automobilové soutěže pro děti a jejich rodiče,což hovoří za vše.

 

     

Zde jsou videa z 25.ročníku JZVS

VIDEA 1- 8

Přejímka soutěže a zdobení vánočního stromku

Zahájení souteže,rozprava a přesun posádek do místa slavnostního zahájení

Slavnostní zahájení primátorem města p.Pavlem Rodlem

Sliby závodníků a rozhodčích

Z místa pěšího orientačního závodu u Hypermarketu Globus,odpolední diskotéka

Představení tance s ohněm,vyhlášení výsledků nejmladší a nejstarší dítě a kategorie vítěz 5- 7 let,kategorie 8-11let,kategorie 11-15 let a soutěž řidičů