Jdi na obsah Jdi na menu
 


                    Vítejte na stránkách AUTOKLUBU Plzeň

 

Zde naleznete vše o zábavné orientační automobilové  soutěži "Jízda za vánočním stromkem" a dopravních soutěžích pořádaných Auto Klubem  Plzeň ve spolupráci s aktivem BESIP magistrátu města Plzně a koordinátorkou BESP pro Plzeňský kraj  paní Vendulou  Ircingovou..Jsou zde také   výsledky okresních kol,městského ,krajského finále a současně i výsledky našich zástupců v celostátním kole.

 

 

                                    Dopravní soutěže mladých cyklistů

Každý občan motoristicky vyspělého státu by měl získat základní informace o způsobech "přežití" v podmínkách moderního světa dopravy,tedy nazbytné znalosti,dovednosti a návyky bezpečného jednání a chování při chůzi a jízdě v silničním provozu. Je logické, že s touto myšlenkou je nutno začít co nejdříve- v rodině,v mateřské škole,během povinné školní docházky.

V České republice je v současné době dopravní výchova zařazena v mateřských školách a na 1.stupni základních škol (v prvouce), a to se zaměřením na problematiku bezpečné chůze a orientace v silničním provozu. Starší děti mají možnost naučit se dobře a bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky v době mimo vyučování v kroužcích a kurzech a v práci na dětských dopravních hřištích.

Doplňkem nebo přesněji řečeno určitou náhradou toho, co z dopravní výchovy chybí věkové kategorii 10 - 14 letých, jsou dopravní soutěže. Kvalitní příprava dětí na tyto soutěže a účast v nich může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování partnerských vztahů v provozu na pozemních komunikacích.

SOUTĚŽ je hra, která má dětem pomoci pohybovat se v provozu na pozemních komunikacích co nejbezpečněji. Na těchto snahách se různými způsoby podílejí další organizace - motoristické a turistické kluby,policie,pojišťovny,rodičovské aktivity aj.