Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

PRAVIDLA  dopravních soutěží pro mladé cyklisty

ČL.1

Dopravní soutěž mladých cyklistů(dále jen soutěž) vyhlašuje Ministerstvo dopravy -BESIP se spolu vyhlašovateli. kterými jsou Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Ústřední autoklub ČR,,Český červený kříž a další orgány a organizace, které zabezpečují činnosti obsažené v metodice.

ČL.2

Soutěž se vyhlašuje každoročně.Je určena žákům 5. - 8 ročníků základních škol(zvláštních a speciálních škol) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

1.kategorie - 5. - 6. ročník (popř.i 4.ročník) ZŠ

2.kategorie - 7. - 8. ročník ZŠ.

ČL.3

Cílem soutěže je :

- podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu( a motorismus),

- ověřovat znalosti žáků- cyklistů, jejich dovednosti v uplatńování pravidel provozu na pozemních    komunikacích, v technice jízdy a první pomoci.

ČL.4

Disciplíny soutěže :

- pravidla provozu na pozemních komunikacích- teoretická část

- pravidla provozu na pozemních komunikacích- praktická část

- jízda na dětské dopravní překážkové dráze

- práce s mapou

- zásady poskytování první pomoci.

ČL.5

Soutěž má minimálně čtyři kola (základní , oblastní, krajské a celostátní)